HAKİME IŞIKLI
KURUCU Av. Arb.
hakimeisikli@bahcesehirhukuk.com

  1. Uzmanlık Alanları
  2. Gayrimenkul Hukuku
  3. Ticaret Hukuku
  4. Borçlar Hukuku
  5. Şirketler Hukuku
  6. Sözleşmeler Hukuku
  7. Aile Hukuku
  8. Kentsel Dönüşüm Hukuku
  9. Arabuluculuk

EĞİTİM
2002-2007 : Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakü1tesi ( 1 yıl İngilizce Hazırlık)
2007-2008 : İstanbul Barosu Avukatlık Stajı
2010-2013 : İnstitute Français – Casablanca
2016 Şubat : Arabuluculuk Eğitimi
09.05.2017 : Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı resmi arabuluculuk sicili kaydı

“Avukatlık Ruhsatnamesini” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının Avukatlara tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak üzere Baro Yönetim Kurulunun 28.11.2007 günlü ve 61/89 sayılı kararının Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulunması üzerine etmiş olduğu meslek yemini sonucu 2009 yılında almıştır.

1983 doğumlu İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Arb. Hakime Işıklı ve Oğuz Işıklı tarafından kurulan Bahçeşehir Hukuk Bürosu, kurulduğu günden itibaren sahip olduğu istikrarlı gelişmeyle Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir. Hakime Işıklı, kurucusu bulunduğu Bahçeşehir Hukuk Bürosu ile müvekkillerine Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Aile Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukuku, Arabuluculuk gibi alanlarda uzun yıllardır aktif olarak danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında bu alanda çalışmalar yürüten Av. Arb. Hakime Işıklı, çarpık kentleşmenin meydana getirdiği konjonktür ve daha önemlisi Afet riski altında kalan alanların yeniden yapılandırılması gerekliliği nedeniyle yasalaşan hükümleri, bugüne değin müvekkil İnşaat Şirketleri ve Arsa Sahiplerine sunduğu güvenilir, sonuç odaklı ve hukuki işleyişe uygun iş takibi ve bunların sonuçlandırılması ile bu alanda saygın bir yer edinmiştir.

YABANCI DİL
İngilizce ; Fransızca